Omame suurte kogemustega spetialiste ehitusjärelvalves.

Omanikujärelevalve teostaja esindab Tellija huve ehitusplatsil. Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine nõuetekohaselt. Sealhulgas kindlustada ehitusplatsi ohutus ja korrashoid. Kontrollida ehitusmaterjalide, toodete ja paigaldatud seadmete vastavust ehitusprojektile ning kvaliteedinõuetele. Tagamaks parimaid tulemusi, rakendame ehitusprotsessi käigus eriosade insenere. Omanikujärelevalve õigused ja kohustused on sätestatud ehitusseaduses ja valitsuse määruses „Ehituse omanikujärelevalve kord“.

Nõuanded
Mõned nõuanded ja soovitused, millel võiks peatuda enne ehituse planeerimist:

Küsi infot või pakkumist SIIT